TNS

Politik ve Sosyal

 

Sosyal politika ve politik süreç hakkında bilgilendirme

İnsanların ihtiyaçları sürekli değişmektedir. Hükümet politikaları ve sosyal programlar bu değişen ihtiyaçlara yanıt vermek durumundadır. Ve ekonomik belirsizliğin yaşandığı bir çağda, hükümetler, siyasal partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan harcamaların hesap verebilirliğine yönelik artan bir baskı mevcuttur.

Politikalar ve politik stratejilerin geliştirilmesine yönelik rehberlik oluşturmak üzere ve etkinliklerinin ve yatırımlardan elde edilenlerin değerlendirilmesi için, güçlü, yenilikçi bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Karar vericilere, geniş bir siyasal alanda yardımcı olmaktayız: sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, çevre, iş piyasası, aile politikası, toplu taşımacılık, yol güvenliği, adalet, toplum entegrasyonu bunlardan sadece bir kaçıdır.

Ayrıca, dünyanın pek çok ülkesinde, seçim oylamaları ve sosyal oylamalar gerçekleştirmekteyiz.

Müşterilerimiz, hükümetler, önde gelen sivil toplum kuruluşları, siyasal partiler, medya ve başı çeken uluslararası ve ulusal kurumlar şeklindedir.

Uzmanlığımızı, aşağıdaki kısımdan inceleyiniz

Geniş, karmaşık sosyal anketler

TNS Politik & Sosyal, karmaşık sosyal anketlerin tasarlanmasında, uygulanmasında ve yönetilmesinde, endüstri lideri konumundadır. Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, çevre, istihdam, ebeveynlik ve çocuk koruma, toplu taşıma, adalet, göçmenlik ve toplumla bütünleşme gibi geniş çaplı sosyal politika konularında uzmanlık geliştirmiş durumdayız.

Dünyadaki en iyi metodoloji uzmanlarımız en karmaşık sosyal sorunları bile ölçebilecek güçlü tasarımı temin etmektedirler. Kalite kontrol prosesimiz, hükümet politikaları ve karar verme ile ilgili bilgi vermek üzere doğru veriler olmasını sağlamaktadırlar.

Bütün veri toplama tekniklerinden yararlanmaktayız– yüz yüze, çevrimiçi, telefon, mobil. Aslında, dünyadaki en geniş çaplı, yüz yüze görüşme ağına sahibiz. TNS Dijital Yaşam ile dijital ve mobil teknolojilerin anlaşılmasında lider konumundayız. Global ağımız, çoklu ülke anketlerinin etkili bir şekilde yönetilmesine izin vermektedir.

Daha fazla bilgi için, lütfen Pelin Özkan ile temas kurunuz.

Davranış değişikliği ve sosyal pazarlama

Birçok hükümet politikası ve sivil toplum kuruluşları programlarının amacı, insanların davranışını değiştirmek üzerinedir. Başarıyı elde edebilmek için, insan davranışlarını, nasıl elimizden geldiği kadar etkileyebileceğimizi anlamamız ve bunun politikalar ve programlarımıza uygulanması gerektiği konusunda giderek artan bir fark etme durumu söz konusu.

Bu amaçla, TNS Politik & Sosyal Davranış Değişikliği Enstitüsünü oluşturdu– üst düzey TNS araştırmacıları ve önde gelen uluslararası akademisyenlerden oluşmaktadır. Enstitü, davranış bilimlerindeki ve davranış ekonomilerindeki, en son düşünce sistemlerini endüstriye öncülük eden bir çerçeve geliştirmek ve bu alandaki araştırmalara rehberlik etmek üzere uygulamaktadır

TNS Davranış Değişikliği Çerçevesi, aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

Basit ve pragmatik – anlaması ve uygulaması kolay, gerçek dünyada işe yaramakta

Güçlü – katı bir şekilde davranışsal teori ve davranışsal ekonomiler konusundaki en son düşünce modeline dayanmaktadır

Kapsamlı –TNS Davranış Ağı, hiçbir şeyin kaçırılmamasını ve araştırma sürecinin, dünyadaki ulusal hükümetler ve başlıca sivil toplum kuruluşlarının, planlarını yapmaları, uygulamaları ve değerlendirmeleri konusunda yardımcı olması

için TNS Davranış Değişikliği çerçevesini kullanmasına yönelik tüm dayanakları kapsamasını sağlar.

Daha fazla bilgi için, lütfen Pelin Özkan ile temas kurunuz.

Program değerlendirme ve paydaş yönetimi

Ekonomik belirsizlik hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının bütçeleri üzerinde, giderek artan bir baskı oluşturmaktadır. Bu da, yatırımlardan alınan dönüşün ortaya konabilmesi için, harcamalardaki hesap verebilirlik ve artan ihtiyaçlara daha fazla odaklanılması anlamına gelmektedir.

TNS– gelişmiş ülkelerdeki devlet hizmet programlarından, gelişmekte olan dünyadaki bağış programlarına kadar değişen çeşitli ortamlarda - program değerlendirme konusunda uzmanlık sunmaktadır.

Sosyal programların dünya çapındaki etkinliğini, süründürülebilirliğini ve toplum üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere, özelleştirilmiş, pragmatik yaklaşımlardan yararlanmaktayız. Özel hizmetlerimiz, aşağıdakileri içermektedir:

  • Değerlendirme çerçevelerinin geliştirilmesi
  • Eylem araştırma modelleri
  • Maliyet faydası ve maliyet etkinliği analizi
  • Ekonometrik modelleme
  • Etki değerlendirmesi

Ayrıca - dünyadaki, uluslararası benchmarking kabiliyetine sahip en iyi gözlem aracı olan- TRI*M'den, hizmet kalitesi, müşteri elde tutma, program etkinliği ve organizasyonel itibarın ölçümü amacı ile yararlanmaktayız.

için TNS Davranış Değişikliği çerçevesini kullanmasına yönelik tüm dayanakları kapsamasını sağlar.

Daha fazla bilgi için, lütfen Pelin Özkan ile temas kurunuz.

Sosyal medya analitik hizmetleri

İnternet henüz, geniş kitleler tarafından televizyon ya da radyo kadar kullanılmasa da, sayıları giderek artan birçok insan için, temel bilgi kaynağı haline gelmektedir. Kişisel blogların ve (2004 yılında oluşturulan) Facebook ya da (2006'da kurulan) Twitter gibi sosyal ağların ortaya çıkışı ile, Web 2.0 artık, insanların yeni Ortamda bilgileri tartıştığı, yorumladığı ya da paylaştığı enteraktif bir platforma dönüşmekte ve bir nevi yeni bir Agora yaratmaktadır. Halka yönelik kararları alanlar için, potansiyel krizleri öngörmek ve/veya spesifik iletişim stratejileri üzerinde hazırlık yapmak istiyorlarsa, politikaları, programları ya da davranışları hakkında spontane olarak söylenenlerin ve paylaşılanların anlaşılması bir gereklilik haline gelmiştir.

Bu tip bir içeriğin önemini anlayan TNS, tamamen müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun sosyal medya analitikleri geliştirmiştir ve onların spesifik politik ve sosyal ortamlarını hesaba katmaktadır. P&S dijital çerçevemiz, aşağıdakileri içermektedir:

  • Gerçek zamanlı olarak sosyal medya içerik analizi (ör. TV'de görünümler, konuşmalar sırasında…)
  • Çevrimiçi olarak itibarın gözlemlenmesi
  • Çeşitli veri kaynaklarının üçgenler şeklinde belirlenmesi (sosyal medya, oylama ve makro veriler)
  • Spesifik başlıklar ve toplulukların tanımlanması da dâhil olmak üzere, sosyal ağın haritasının çıkarılması
  • Hedeflenen çevrimiçi topluluklar arasındaki argümanların ön ve son testleri (etkileyenler, ilgilenen kişiler…)

Daha fazla bilgi için, lütfen Pelin Özkan ile temas kurunuz.

Bize ulaşın

Pelin Özkan ile aşağıdaki numaradan irtibata geçebilirsiniz:

+90 216 570 54 00

 

ranitidin dosering ranitidin wirkung ranitidin nedir
hjertemagnyl tinnitus ogmalkkobenhavn.site hjertemagnyl diabetes
 
Privacy policy & CookiesTerms & Conditions
©1998 - 2013 TNS, a Kantar Group Company - All rights reserved
twitterfacebookyouTube