TNS

Yeni müşteriler

 

En fazla kar getirecek yeni müşterilerin ilgisini çekerek pazara giriş payının artırılması.

Yeni müşterilerin ilgisini çekme ve rekabetten pazar payı kapma net bir büyüme fırsatıdır. Fakat hangi müşterinin nasıl hedefleneceği sorusu çetrefilli bir konudur. Müşteri davranışı ve marka tercihi alışılagelmiş ya da üzerinde fazlaca düşünülmüş, rasyonel ve hissi bir konudur. Kategorinizde insanların kararlara nasıl yaklaştığı konusunun net olarak anlaşılması size kar getirecek yeni müşterilerin kazanılması adına hayati bir öneme sahiptir.

TNS, en değerli fırsatları ve bunlara en etkin yaklaşımları tanımlayan net büyüme stratejileri ile böyle bir anlayışı yerleştirmek için çözümler geliştirmektedir.

İçgörü- işlevli çözümlerimiz müşterilerimize şu hususlarda yardımcı olmuştur:

Satın almayanları hedefleyerek ve duygusal alımları teşvik ederek satışların artırılması.

İş konusu

Global bir şekerleme markası olan müşterimiz, perakendecilerinin satışlarını yeni müşteriler sayesinde artırarak büyümeyi hedeflemiştir. Kategori kapsamında satış noktasında kullanılan malzeme ve paketleme unsurlarının ve tanzim teşhirin duygusal satışı nasıl tetikleyeceği konusunda kapsamlı bir anlayışa sahip olmaları gerekiyordu.

Net içgörü

Mağaza içi ve reyonlar arası gözlem ve mülakatlar şekerleme ürünleri için mağazaya gelen müşterilerin sıklıkla çeşit fazlalığından ötürü hiçbir şey almadıklarını ortaya koymuştur. Satış noktasında müşteriler fiyat üzerinde odaklanırken mahalle içi mağazalarda fiyat, satışı tetikleyen en önemli unsur olarak görülmemiştir. Çoğu tatlı ürünleri tüketicisinin mağazaya sadece içecek ürünleri satın almak için geldiğini ortaya koymuştur.

Bu tespit üzerine şirkete tatlı reyonunun sonunda içecek standının bulunduğu yol üzerinde kurulmasını tavsiye ettik. Tüketicilerin satın alma kararlarını basitleştirmek ve alışveriş sevenlerin kafa karışıklıklarını azaltmak için müşteriye yüksek hacimli ürünlere odaklanmak için SKU sayısını nasıl azaltabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunduk. Aynı zamanda kendilerine bu ürünleri dikey olarak konumlandırmalarını tavsiye ettik. Satış noktası materyalinin satın almayı nasıl tetiklediği konusundaki yönlendirme iştah kabartıcı ve özendirici mesaj verirken dikkatleri fiyatlardan başka yöne çekebilme konusunda da net bir bakış açısı sağlamıştır.

Büyüme için Net Planlar

Tavsiyelerimiz kontrollü mağaza testinde uygulanmış ve kategori satışları yüzde beşin üzerinde bir ortalamayla artış kaydetmiştir. Başarıyı getiren tavsiyeler mahalle arası mağaza zincirlerinde tanıtılmıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen Pelin Özkan ile irtibata geçiniz.

Daha duygusal bağlantılar için markaları yeniden konumlandırarak daha fazla pazar payı elde edin.

İş Konusu

Çok sayıda dondurulmuş gıda kategorisi ile pazarda güçlü bir yere sahip olan gıda sektöründe lider olan müşterimiz yeni müşteriler çekerek et markalarını büyütmenin yollarını aramaktadır. Müşterimiz kısa vadeli çözüm ve uzun vadeli büyüme için bir yol haritası arayışı içindedir.

Net içgörüler

Kategori büyük oranda fonksiyonel açıdan değerlendirilmiş bu nedenle ürün seviyesinde markaların farklılaştırılması için büyük çabalar sarf edilmiştir. Portföy kapsamında ve gerçek büyüme oluşturmak için rekabete karşı yeni yöntemler keşfedebilmek için stratejik bir NeedScope çalışması yapılmıştır.

NeedScope kategorinin yeni anlayışı üzerindeki engelleri kaldırmış, müşterimiz bulunduğu pazardaki hissiyatın önemini kavramış ve memnuniyet, macera ve oyunculuk gibi hissi ihtiyaçların nasıl önemli bir role sahip olduğunu görmüştür.

Aslında, yapılan araştırmalar sonucunda müşterinin lider 2 et markasının duygusal seviyede kafa kafaya yarıştığını ortaya çıkarmıştır.

Büyüme planları

Yeni strateji markaları duygusal boyutta ayrı noktalara çekmekti ve bu nedenle et markalarından birini yeniden yeni bir konumlandırma ve iletişim kampanyaları da dâhil olmak üzere kilit müşteri temas noktalarında ihtiyaçları hedefleyen şekilde tekrardan pazara sunma kararı alındı. 2010 yılının başlarında markanın tekrar pazara sürülmesiyle birlikte her iki lider markanın pazar payı gözle görülür bir oranda yükselmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen Pelin Özkan ile irtibata geçiniz.

ranitidin dosering ranitidin katze ranitidin nedir
 
Privacy policy & CookiesTerms & Conditions
©1998 - 2013 TNS, a Kantar Group Company - All rights reserved
twitterfacebookyouTube